Nasehat Iman

“Hai, Ghulam,” sabda Nabi pada suatu ketika kepada Abdullah bin ‘Abbas, “Aku akan mengajarkan kepadamu suatu kalimat.”

Lanjut Rasulullah bersabda, “Jagalah Allah, maka Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah.”

“Ketahuilah, jika seandainya suatu umat bersatu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu, kecuali apa yang telah dituliskan Allah Ta’ala untukmu.” Lanjut Rasulullah, “Dan jika mereka bersatu untuk membuat satu bahaya kepadamu, niscaya tidak akan membahayakanmu, kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan Allah Ta’ala kepadamu.”

(dikutip dari http://kisahikmah.com/hadits-yang-membuat-sebagian-ulama-pingsan/ )